Polityka prywatności

Zaawansowana technologia chłodzenia wodą

Zaawansowana technologia chłodzenia wodą

Unikalny system cyrkulacji schłodzonej wody zapewnia optymalną kontrolę temperatury.

Konfigurowalne ustawienia temperatury

Konfigurowalne ustawienia temperatury

Spersonalizuj swoje środowisko snu dzięki regulowanej kontroli temperatury.
Poprawa zdrowia podczas snu

Poprawa zdrowia podczas snu

Zapewnia głębszy, bardziej spokojny sen dzięki utrzymywaniu idealnej temperatury snu.
Trwałość

Trwałość

Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia dłuższą żywotność.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w witrynie Coolnights.store ("Witryna").

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę, automatycznie gromadzimy pewne informacje o jego urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu. Ponadto, podczas przeglądania Witryny, gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik przegląda, jakie strony internetowe lub wyszukiwane hasła skierowały użytkownika do Witryny oraz informacje o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje określamy mianem "Informacji o urządzeniu".

Zbieramy Informacje o Urządzeniu przy użyciu następujących technologii:
- "Pliki cookie" to pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator.
- "Pliki dziennika" śledzą działania występujące w Witrynie i gromadzą dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / wyjściowe oraz znaczniki daty / godziny.
- "Sygnały nawigacyjne w sieci Web", "znaczniki" i "piksele" to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny przez użytkownika.

Ponadto, gdy użytkownik dokonuje zakupu lub próbuje dokonać zakupu za pośrednictwem Witryny, zbieramy od niego pewne informacje, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te określamy mianem "Informacji o zamówieniu".

Mówiąc o "Danych osobowych" w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniu.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Informacje o Zamówieniach, które zbieramy, wykorzystujemy zasadniczo do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień). Ponadto, wykorzystujemy te Informacje o Zamówieniach w celu:
- komunikowania się z użytkownikiem;
- sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; oraz
- dostarczania użytkownikowi informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami, jeśli jest to zgodne z preferencjami udostępnionymi nam przez użytkownika.

Wykorzystujemy gromadzone przez nas Informacje o urządzeniu, aby pomóc nam w monitorowaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika), a bardziej ogólnie w celu ulepszenia i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania i interakcji naszych klientów z Witryną oraz w celu oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy Dane osobowe użytkownika stronom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Danych osobowych użytkownika w sposób opisany powyżej. Na przykład używamy Shopify do obsługi naszego sklepu internetowego. Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny.

Wreszcie, możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie dotyczące otrzymanych przez nas informacji lub w celu ochrony naszych praw w inny sposób.

REKLAMA BEHAWIORALNA

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Więcej informacji na temat działania reklam ukierunkowanych.

NIE ŚLEDŹ

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track z przeglądarki użytkownika.

TWOJE PRAWA

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, ma prawo dostępu do przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem Europy, zwracamy uwagę, że przetwarzamy jego dane w celu realizacji umów, które możemy z nim zawrzeć (na przykład w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że dane użytkownika będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Gdy użytkownik złoży zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy jego Informacje o zamówieniu w naszych rejestrach, chyba że użytkownik poprosi nas o usunięcie tych informacji.

ZMIANY

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w przypadku pytań lub chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@coolnights.store lub pocztą tradycyjną, korzystając z danych podanych poniżej:

Cool Nights Store
[Re: Privacy Compliance Officer]
Coolnights.store